Vrienden van de molen

Stichting Vessemse Molen zorgt er samen met de vrijwillige molenaar en vele vrijwilligers voor om de molen in goede staat houden. Dat kost geld. De “Vrienden van de Vessemse Molen”  hebben als doel verder verval van de molen te voorkomen en samen met de vrijwillige molenaar(s) de molen operationeel te houden.

 

Onze doelstelling: De instandhouding van de Jacobusmolen in Vessem. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Gelden te verwerven en te beheren voor restauratie en ander onderhoud van de molen.
 • De molen te exploiteren binnen de wettelijke kaders die gelden voor een Rijksmonument.
Vriend worden?

Voor slechts € 15 per jaar zorg je ervoor dat onze molen behouden kan blijven. Meld je nu aan als vriend. Bedankt!


  Een (eenmalige) donatie is ook altijd van harte welkom. Scan hiervoor de QR code.

  Jacobusmolen Vessem activiteit

  Beleidsplan: Ontwikkelen van publieksgerichte activiteiten, waarin de molen als cultureel erfgoed in het middelpunt staat. Historie en verbinding met kunst staat daarin centraal. Uitgangspunten zijn de wekelijkse openstelling met rondleidingen voor het publiek, aangevuld met een aantal jaarlijkse activiteiten. Het dorp actief verbinden met de molen door een club van ‘Vrienden van de molen’ en het actief werven van sponsoren uit het bedrijfsleven. Vrienden van de Vessemse Molen doneren jaarlijks 15 euro. Bedrijven ondersteunen het onderhoud van de molen in natura of met geld. Elke zaterdag is de molen open voor bezoekers, indien gewenst wordt een rondleiding gegeven door de molenaar of een gids. Een donatie daarvoor wordt gewaardeerd. De molen wordt verhuurd als atelier voor kunstenaars en voor trouwerijen.

  Verslaglegging

  Het jaarverslag en de financiële verantwoording geeft een gedetailleerd beeld van de uitvoering van het beleidsplan. Klik op de links hieronder.

  Bestuur

  Voorzitter/secretaris: Vincent Rikkink

  Penningmeester: Peter van de Ven

  Lid: Peter van den Bliek

  Lid: Mirian Liebregts

  Lid: Henriette Borgers

  ANBI gegevens

  Postadres: Wilhelminalaan 20a,
  5512BK Vessem

  Bezoekadres: Wilhelminalaan 18,
  5512 BK Vessem

  Kamer van Koophandel: 58532498

  RSIN/Fiscaal nummer: 853078920

  Rabobank t.n.v. Stichting Vessemse Molen NL20RABO 0106 9436 50

  Beloningsbeleid: zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hen geleverde diensten.